via Verdi, angolo via Machiavelli, Cattolica

via Verdi, angolo via Machiavelli, Cattolica